Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammiti geçiriler

1 hepde ozal 38
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammiti geçiriler

Aşgabatda şu aýyň ahyrynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammiti geçiriler. Türkmenistanyň abraýly halkara düzümleriň biri bolan YHG bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýändir. Türkmenistan bu gurama agza döwletleriň arasynda dürli ugurlar boýunça özara bähbitli gatnaşyklaryň giňeldilmegini esasy ugur edinip, onuň dünýä giňişliginde eýeleýän ornunyň pugtalandyrylmagy babatda zerur tagallalary edýär.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri YHG-nyň agzasy bolup durýar. Bu iri sebitara düzüm ykdysadyýet we söwda ulgamlaryndaky netijeli döwletara gatnaşyklary has-da ösdürmek maksady bilen döredildi.

Continue reading Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammiti geçiriler at InAshgabat.

Bütin makalany okaň