Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýeti tarapyndan eko çäre geçirildi

1 aý ozal 48
Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýeti tarapyndan eko çäre geçirildi

24 -nji oktýabrda Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýeti Türkmenistanyň tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde Gökdepe kölüniň kenarlaryny arassalamak üçin eko çäre gurady. Eko çäre Ýewropa bileleşiginiň ýurtlarynyň ilçihanalarynyň işgärleri , Türkmenistanyň tebigaty goramak jemgyýetiniň işgärleri , meýletinçiler we bloggerler gatnaşdylar. Jemi 40 sany adam gatnaşdy, birnäçe sagat arassalaýyş işlerini geçirdiler we uly ýük ulagy zir-zebil ýygnaldy.

Gülbahar ÖWEZNIYAZOWA
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby

Continue reading Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýeti tarapyndan eko çäre geçirildi at InAshgabat.

Bütin makalany okaň