Ýeriň ýüzünde ýok adaty bolmadyk mineral tapyldy

3 hepde ozal 17
Dimaoit, ýagny kalsiý silikat perowskitdir (CaSiO3). Ýeriň ýüzünde ýok. Ýeriň mantiýasynda çuňňur basyş we temperatura şertlerinde emele gelýär. Bu açyş, planetamyzyň geçmişi barada köp sanly maglumatlary öz içine alýar.
Bütin makalany okaň