Ýaş ykdysatçylary ýetişdirmek

2 месяцев назад 21
Ýaş ykdysatçylary ýetişdirmek

Türkmenistanyň Prezidentiniň belleýşi ýaly, bilim we ylym ulgamy, şol sanda akademiki, ýokary, orta hünär we umumybilim berýän mekdepleriň döwrebaplaşdyrylmagy ilkinji nobatdaky wezipe hökmünde öňe çykaryldy we üstünlikli çözülýär.

Türkmenistan ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, eziz Diýarymyzyň senagatyny batly depginler bilen ilerletmäge tarap ugur alyp, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň depginlerini artdyrmagy hem-de hilini ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Öňdebaryjy ýokary netijeli önümçilikleri döretmäge, senagatyň ähli görnüşlerini özleşdirmäge gönükdirilen giň gerimli ösüş maksatnamalary üstünlikli ýerine ýetirilýär. “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy” amala aşyrylýar.

Continue reading Ýaş ykdysatçylary ýetişdirmek at InAshgabat.

Читать всю статью