“Watan” habarlar gepleşigine 30 ýyl boldy

2 месяцев назад 59
“Watan” habarlar gepleşigine 30 ýyl boldy

Ýurdumyzyň syýasy durmuşy we ösüşleri bilen tanyş edýän, hemmelere mälim habarlar gepleşigi bolan “Watanyň” döredilmegine 30 ýyl boldy. Has dogrusy, taryha ser salsak, 1992-nji ýylyň mart aýynyň 2-ne ilkinji gezek Garaşsyz Türkmenistanyň telewideniýesinde “Watan” habarlar gepleşigindäki ilkinji habarlar tolkuna goýberildi we halka ýetirildi.

Şondan bäri bu gepleşik hepdäniň Ýekşenbeden galan ähli günlerinde sagat 21:00, 23:00, 12:00, we 15:00 ýaly wagtlarda ýaýlymda bolup gelýär. Şol ýyllaryň dowamynda hem ençeme taryhy we begençli habarlary bilen ildeşlerimizi buýsandyrmagy başarandyr.

Continue reading “Watan” habarlar gepleşigine 30 ýyl boldy at InAshgabat.

Читать всю статью