Ukrainada serhetçilere ýarag ulanmak ygtyýary berildi

2 hepde ozal 26

Türkiýe Radio-telewideniýe guramasynyń resmi web saýty Bu hyzmat: Anadolu Agentligi (AA), Agence France-Presse (AFP), Associated Pres (AP) Reuters, Deutsche Pres Agentur (DPA), ATSH, EFE, MENA, İTAR TASS, XİNHUA gulluklaryndan gonarar hukuklaryna eýe bolan materiallary öz içine alýar. Materiallardan we habarlardan rugsatsyz peýdalanmaly däl, kopiýaAylanmaly däl. TRT daşarky arabaglanşygy bolan saýtlaryń mazmunyndan jogapkär däldir.

TRT@ Ähli hukukları goralan,"Ähli hukukları goralan

Bütin makalany okaň