“Twitterde” gyzyl baýdak belgisi nämäni aňladýar?

1 aý ozal 30

Soňky günlerde “Twitter” jemgyýetçilik torunda peýda bolan gyzyl baýdak belgijikleri ähli ulanyjylaryň üns merkezine öwrüldi. “Twitter” geçen hepde bilen deňeşdirilende, ABŞ-da gyzyl baýdajygy ulanyp, twitleriň 455% ýokarlandygyny aýtdy. Bütin dünýäde 1,5 million gyzyl baýdak belgijigi ýazgylarda ýerleşdirildi.

Däp bolşy ýaly, gyzyl baýdaklar adamyň ünsüni talap edýän howplary ýa-da kynçylyklary görkezmek üçin ulanylýar. “Twitter” ulanyjylary ýazgylaryny gyzyl baýdak alamatlandyranynda, köplenç esasy mesele ýa-da başga biri bilen baglanyşykly zerur mesele üns çekmek isleýärler.

 

Şa zenany Ýelizawetanyň mum heýkeli ýasaldy

Bütin makalany okaň