Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentine bagyşlanyp dabaraly çäre geçiriler

2 месяцев назад 17
Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentine bagyşlanyp dabaraly çäre geçiriler

10-njy martda Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly ulgam arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyz bilen baglanyşykly birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisde Türkmenistanyň Prezidenti şu ýylyň 19-njy martynda bolsa “Oguz han” köşkler toplumynda Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň wezipesine girişmegi mynasybetli dabaraly çäräniň geçiriljekdigini habar berdi. Şu çäreden soň, Kabul ediş merkezinde dabaralar dowam etdiriler diýip, döwlet Baştutany nygtady we hemmelere şu wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlik arzuw etdi.

Continue reading Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentine bagyşlanyp dabaraly çäre geçiriler at InAshgabat.

Читать всю статью