Türkmenistanda telekeçiler bilen sebitleýin webinar geçirildi

3 hepde ozal 13

USAID-iň telekeçiligi we işewürligi ösdürmek taslamasy «Sanly bazary biri-biri bilen baglaşdyrmak» atly sebitleýin webinar geçirdi, diýip, «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty ýazýar.

Çärä 40-dan gowrak telekeçi, onlarça döwletlerden elektron söwdasy we logistika boýunça ekspertler gatnaşdylar. Okuwyň maksadyny öňde baryjy tejribe bilen paýlaşmak we sanly kanallar arkaly türkmen el işlerini önümlerini eksport etmekde täze çözgütleri gözlemek ýaly meseleler düzdi.

Webinar Türkmenistandan harytlaryň eksportynyň möçberini artdyrmaga gönükdirilendir.

Post navigation

Bütin makalany okaň