Türkmenistan we Türki dilli ýurtlaryň hyzmatdaşlyk geňeşi

3 hepde ozal 14
Türkmenistan we Türki dilli ýurtlaryň hyzmatdaşlyk geňeşi

Mälim bolşy ýaly 12-nji noýabrda Türkiýäniň Stambul şäherinde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň VIII sammiti geçirildi. Gurama agza döwletleriň ýolbaşçylary Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sekretariýatynyň täze ştab – kwartirasynyň açylyş dabarasyna hem gatnaşdylar. Bu çärä Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy.

Türki geňeşe Azerbaýjan, Türkiýe, Gazagystan, Gyrgyzystan hem-de Özbegistan hemişelik agza, Wengriýa bolsa synçy derejesinde gatnaşdy. Türki geňeşiň Stambulda geçiriljek nobatdaky sammiti Türkmenistan üçin taryhy waka boldy. Çünki, duşuşykda Türkmenistana Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşinde synçy derejesi berildi.

Continue reading Türkmenistan we Türki dilli ýurtlaryň hyzmatdaşlyk geňeşi at InAshgabat.

Bütin makalany okaň