Türkmenistan daşary ýurtly syýahatçylary özüne çekmek isleýär

2 hepde ozal 42
Türkmenistan daşary ýurtly syýahatçylary özüne çekmek isleýär

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Türkmenistana mümkin boldugyça köp daşary ýurtly syýahatçylary çekmek babatynda halkara onlaýn duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanda syýahatçylygyň esasy ugurlary we ösüşiniň geljegi barada pikir alyşdylar. Bu baradaky habary Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi web sahypasynda belläp geçilýär.

TSTB-niň wekili Kerim Akmmämmedow ” Türkmenistanda 2019-njy ýyldan başlap, syýahatçylyk pudagy hususyýetçilere getirdi. Bu bolsa onlarça täze kärhanalaryň döremegine goşant goşdy.” diýip nygtap geçdi. Duşuşykda gözel diýarymyza daşary ýurtly syýahatçylary çekmegiň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Continue reading Türkmenistan daşary ýurtly syýahatçylary özüne çekmek isleýär at InAshgabat.

Bütin makalany okaň