Türkmenistan bilen Bütindünýä “Ýaşyl ösüş” institutynyň hyzmatdaşlygy

2 hepde ozal 35
Türkmenistan bilen Bütindünýä “Ýaşyl ösüş” institutynyň hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hem “Ýaşyl ykdysadyýet” we “Ýaşyl ösüş” meseleleri boýunça yzygiderli hyzmatdaşlygy ösdürmek bolup durýar.

Bütindünýä “Ýaşyl ösüş” instituty  (Global Green Growth Institute – GGGI) – 2012-nji ýylda howanyň üýtgemeginiň şertleri babatynda “ýaşyl” ykdysadyýeti goldamak we durmuşa geçirmek, pes uglerodly geljege geçiş maksady bilen döredilen halkara gurama bolup, ştab-kwartirasy Seul şäherinde ýerleşýär. Bütindünýä “Ýaşyl ösüş” institutynyň  Assambleýasynyň Prezidenti we geňeşiniň başlygy, BMG-niň öňki Baş sekretary Pan Gi Mun.

Continue reading Türkmenistan bilen Bütindünýä “Ýaşyl ösüş” institutynyň hyzmatdaşlygy at InAshgabat.

Bütin makalany okaň