Türkmenistan benziniň bahasynyň iň arzan ýurtlarynyň sanawynda

2 месяцев назад 19
Türkmenistan benziniň bahasynyň iň arzan ýurtlarynyň sanawynda

Ýakynda, “Global petrol prices” portaly dünýäde benziniň bahasy arzan ýurtlaryň sanawyny taýýarlady. Şol sanawa görä, dünýäde benziniň bahasynyň iň arzan ýurdy Wenesuela, ikinji we üçünji orunlary degişlilikde Liwiýa ($0,032) we Eýran ($0,051) ýaly döwletler bar.

Belläp geçsek, ol sanawda ilkinji onlukda Alžir, Siriýa, Angola, Kuweýt, Gazagystan, Nigeriýa we Türkmenistan hem bar.

Dünýäde benziniň ortaça bahasy litri 1,32 dollar. Emma dürli ýurtlarda benziniň bahasynyň arasyndaky tapawut, ýangyç salgytlarynyň we subsidiýalaryň dürli görnüşleri bilen baglanyşykly bolup durýar.

Continue reading Türkmenistan benziniň bahasynyň iň arzan ýurtlarynyň sanawynda at InAshgabat.

Читать всю статью