Türkmen ýaşlary dünýä metbugatynda

1 aý ozal 23
Türkmen ýaşlary dünýä metbugatynda

Türkmenistanly talyplar Daýanç Nyýazmuhammedow, Şanazar Waliýew şeýle-de daşary ýurtly Muhammet Aruşam, Jeýson Ço Kwan Hao Malaýziýada şäherde bilim çeşmelerini aňsat we ygtybarly paýlaşmaga mümkinçilik berýän programma döretdiler we ýeňiji bolmagy başardylar.

Milli kodlaşdyryş bäsleşiginde, haýyr–sahawat merkezlerini jemgyýet bilen birleşdirýän we donorlaryň şeýle hem meýletinçileriň gatnaşmagyny üpjün edýän programma emin agzalaryň göwnünden turdy. “CareClub” diýlip atlandyrylan bu programma, Aziýa-Ýuwaş Umman tehnologiýa we innowasiýa uniwersitetiniň “AWSAPU” topary tarapyndan “Amazon Web Services (AWS) Hackaton Build On Malaysia­ ­– 2021” bäsleşigine hödürlenildi.

Continue reading Türkmen ýaşlary dünýä metbugatynda at InAshgabat.

Bütin makalany okaň