Täze robot adam ýaly hereket edýän LEO. Şeýle hem uçýar

1 aý ozal 40
Köp synanyşyklara garamazdan, henizem adam duruşynda her dürli "daşky gurşaw meselelerini" çözmäge kömek etjek doly özbaşdak iki aýakly robotlary almadyk. LEO bu görnüşdäki başga bir synanyşyk, bu gezek hem uçmak ukyby bilen güýçlendirildi.
Bütin makalany okaň