Sekizýap – Köpetdagyň merjen dänesi

1 hepde ozal 15

Поддержите Feedfry и уберите рекламу, перейдя на платный тариф.

Sekizýap – Köpetdagyň merjen dänesi
18.11.2021

Köpetdagyň goýnunda ençeme ajaýyp ýerler bar. Dag gerişleri, kert kenarly çeşme-çaýlarynyň we geň galdyrýan dereleriň hem-de belent daglaryň arasyndaky tekiz belentlikleriň gapma-garşylygy haýrana goýýar.

Sekizýap – Köpetdagyň merjen dänesi
Jemgyýet
Bütin makalany okaň