Sanly bilim

2 месяцев назад 18
Sanly bilim

Sanly bilimiň okuw prosesiniň maksatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynda ornaşmagy netijesinde üýtgeşmeler bolup geçmegine getirýär.  

Okuwçylara   ylym-bilimiň  berilmeginiň dolulygyna ýetmek, olarda belli bir başarnyklary ösdürmek we ýetişdirmek hem-de jemgyýete peýdaly şahsyýetleri kemala getirmekde sanly bilimiň orny uludyr. Talyplaryň sapaklaryny öwrenmekligi höweslendirmeklikde sanly bilimiň täsiri duýulýar. Muňa  soňky döwürde  bilimiň sanly  ulgama geçmegi netijesinde bolup geçýän üýtgeşmeler  şaýatlyk edýär.

Sanly bilimli jemgyýetde ýaş talyp okuwçylar üçin tutanýerliligi we tertip-düzgüni talap edýän iş hem-de gyzykly güýmenje hökmünde garalmaly däl.     

Continue reading Sanly bilim at InAshgabat.

Читать всю статью