Portugaliýaly futzalçylaryň taryhy üstünligi

1 aý ozal 31
Portugaliýaly futzalçylaryň taryhy üstünligi

Ýakynda Litwada futzal boýunça dünýä çempionaty tamamlandy. Wilnýus, Kannaz, Klaýpeda şäherinde geçirilen çekeleşikli duşuşyklara baý bolan ýaryşa Aziýa yklymyndan hem toparlar gatnaşdy. Ýöne türkmenistanly futzal janköýerlerine ýakyndan tanyş Eýranyň, Ýaponiýanyň, Özbegistanyň, Tailandyň we Wýetnamyň ýygyndylary 1/8 finaldan aňryk geçip bilmediler.

Dünýä çempionatynyň finalynda Argentinanyň hem Portugaliýanyň ýygyndy toparlary duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda ýewropaly «braziller» 2:1 hasabynda ýeňiş gazandylar. Şeýlelikde, Portugaliýanyň ýygyndysy öz taryhynda ilkinji gezek dünýä çempiony boldy. Diňe bu toparyň däl, eýsem, dünýäniň futzal ýygyndylarynyň biri 36 ýaşly Rikardinýo bolsa ýaryşyň iň gowy oýunçysy diýlip yglan edildi.

Continue reading Portugaliýaly futzalçylaryň taryhy üstünligi at InAshgabat.

Bütin makalany okaň