Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 24% ýokarlandy

2 hepde ozal 29
Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 24% ýokarlandy

2021-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 555 million 700 müň ABŞ dollaryna barabar boldy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 24% ýokarydyr. Bu barada Özbegistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti hasabat berdi.

Berilen hasabata görä, 2020-nji ýylyň degişli döwründe iki goňşy döwletiň arasyndaky söwda dolanyşygy 422 million ABŞ dollaryndan gowrak bolupdy. Türkmenistan Özbegistanyň söwda hyzmatdaşlarynyň ilkinji onlugyna girýär. 2021-nji ýylyň ilkinji on aýynda Özbegistan 404 million ABŞ dollarlyk türkmen önümlerini import etdi.

Continue reading Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 24% ýokarlandy at InAshgabat.

Bütin makalany okaň