Oktýabr aýynyň iň meşhur daşary ýurt filmleri

1 aý ozal 23

Oktýabr aýynyň iň meşhur filmleriniň sanawy, ähli ýurtlardan we dünýäniň ähli döwürlerinden kino we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we seriýalary barada maglumatlary öz içine alýan “IMDb” tarapyndan yglan edildi.

Ine iň meşhur 15 sany daşary ýurt filmi …

 1. “Ölmäge wagt ýok” (2021)
 2. “Dýun” (2021)
 3. “Halloween öldürýär” (2021)
 4. “Gykylyk” (2022)
 5. “Iň soňky ýangyç” (2021)
 6. “Zäher: Gyrgynçylyk bolsun” (2021)
 7. “Günäkär” (2021)
 8. “Boş ýigit” (2021)
 9. “Gara dul aýal” (2021)
 10. “Nýuarkyň mukaddesleri” (2021)
 11. “Resident Evil: Rakun şäherine hoş geldiňiz” (2021)
 12. “Bakylar” (2021)
 13. “Halloween” (1978)
 14. “Spektr” (2015)
 15. “Gara telefon” (2021)

 

Jordanyň meşhur sport aýakgaby satyldy

 

 

Bütin makalany okaň