Nowruz baýramy mynasybetli duşuşyk geçirildi

1 месяц назад 40
Nowruz baýramy mynasybetli duşuşyk geçirildi

Paýtagtymyzda ýerleşýän Erkin döredijilik mekanynda Nowruz baýramy mynasybetli halk ýazyjylarynyň we şahyrlaryň ýaşlar bilen duşuşygy geçirildi.

Geçirilen duşuşyk Türkmen döwlet neşirýat gullugy «Edebiýat we sungat» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde «Halkyň Arkadagly zamanasynyň bahar bagtyýarlygy» atly tema boýunça söhbetdeşlik esasynda guraldy. Duşuşykda ýaş ýazyjylar we talyplar halypalar bilen duşyp olar bilen söhbetde’ bolmana mümkinçilik tapdylar.

Duşuşykda Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa, ýazyjy we dramaturg Kömek Kulyýew çykyş etdiler. Bu çärä Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi Annamyradow we şahyr Süleýman Ilamanow hem gatnaşdylar.

Continue reading Nowruz baýramy mynasybetli duşuşyk geçirildi at InAshgabat.

Читать всю статью