Mary we Balkan sebitlerinde şugundyr ýygymyna girişildi

1 aý ozal 26
Mary we Balkan sebitlerinde şugundyr ýygymyna girişildi

Mary welaýatynyň daýhanlary ýylyň ahyrky hasylyny – gant şugundyryny ýygnamana girişdiler. Bu baradaky habary “Türkmenistan” gazetine salgylanmak bilen turkmenportal habar saýty habar berýär.

Hünärmenler Sakarçäge etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginden Ogulbossan Daňatarowanyň gant şugundyrynyň hasylyny ýetişdiren 3 gektar kärende ýerinden hasyl ýygnamana girişdiler.

Saýtda habar berilmegine görä, Şu ýyl şugundyr ekini Mary welaýatynyň 10 etrabynda 14 müň 900 gektar ýerde ekildi. Kärende ýerler ýörite hünärmenler tarapyndan ekrançylara oňaýly bolan, suwuň we topragyň amatlyklary nazarda tutulyp, saýlanyp alyndy.

Continue reading Mary we Balkan sebitlerinde şugundyr ýygymyna girişildi at InAshgabat.

Bütin makalany okaň