Magistrantlaryñ gurnamagynda Suw diplomatiÿasy okuw sapagy gecirildi

2 месяцев назад 18
Magistrantlaryñ gurnamagynda Suw diplomatiÿasy okuw sapagy gecirildi

Bilim ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek hem-de hil taýdan täze derejä çykarmak durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Merkeziň esasy wezipesi Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasatyny, ilkinji nobatda energetika, ulag we suw meseleleri boýunça netijeli halkara hyzmatdaşlygyny alyp barmaga gönükdirilen başlangyçlaryny hem-de olaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilişini çuňňur öwrenmek esasynda hünär öwreniş we hünär kämilleşdiriş maksatly okuwlary guramak bolup durýar. Okuw merkeziniň çäklerinde amala aşyrylan ylmy-barlag işleri we geçirilen ýöriteleşdirilen okuwlary bu möhüm wezipeleri çözmeklige gönükdirilýär.

Continue reading Magistrantlaryñ gurnamagynda Suw diplomatiÿasy okuw sapagy gecirildi at InAshgabat.

Читать всю статью