Laboratoriýalarda suw öndürip bolarmy?

2 месяцев назад 11
Laboratoriýalarda suw öndürip bolarmy?

Suwuň formulasyny hemmeler bilýän bolsa gerek. H2O. Wodorod we kisloroddan suw emele gelýär. Eger bu şeýle aňsat bolsa, onda näme üçin laboratoriýalarda suw öndürip, suwsuzlyk meselesini Afrikadan, umuman dünýäden näme üçin aýyramyzok?

Suw molekulasy iki wodorod we bir kislorod atomyndan emele gelýär. Emma bu atomlary tejribe arkaly birleşdirmek mümkin däl. suwuň emele gelmeginde bolýan reaksiýa şeýleräk: “2H2+02=2H2O+energiýa”2+O2=2H2O+energiýa”

Suwy emele getirmek üçin ilki bilen molekulýar ululykda wodorod we kislorod atomlaryny tapyp birleşdirmek gerek.

Continue reading Laboratoriýalarda suw öndürip bolarmy? at InAshgabat.

Читать всю статью