Hindi dilindäki audiogid işläp başlady

2 месяцев назад 19
Hindi dilindäki audiogid işläp başlady

Halk hakydasy ýadygärlikler toplumynyň Watan mukaddesligi muzeýinde ozal diňe türkmen, iňlis we rus dilindäki auidogidler ýagny sesli gezelençleri gurap bolýan bolsa, indi şol dillere hindi dili hem goşuldy. Habar berilmegine görä, häzirki wagtda muzeýiň hünärmenleri taparyndan bu sanawa türk dilini hem goşmagyň üssüne işleýärler. Bu baradaky habary  Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň elektron saýty turkmenistan.gov.tm habar berýär.

Muzeý 2014-nji ýylda açylyp, ol döwrüň öňde baryjy tehnikalary bilen üpjin edilendir. Muňa mysal edip, muzeýda gyzykly we täsirli gezelençleri geçirmek üçin sensor ekranlar, plazma panellar we portatiw audioenjamlar oturdylandyr.

Continue reading Hindi dilindäki audiogid işläp başlady at InAshgabat.

Читать всю статью