Hiç haçan gymmat telefon satyn almazlygyň 3 sebäbi

1 aý ozal 46
“Android” smartfonlarynyň segmentinde assortiment adatça “iPhone” -dan has giňdir. “Google” operasiýa ulgamynyň açyklygy sebäpli dürli enjamlary öndürijiler ony erkin ulanýarlar, bu bolsa öz gezeginde ähli bazar nokatlaryny birbada ýapmaga çalyşýar. Şol sebäpli, “Android” -däki smartfonlaryň arasynda 100-150, hatda 200 müň rubl üçin adatdan daşary gymmat modeller bar, hatda 10 müňden hem arzan bahadan arzan bahalar bar. Gysgaça aýdylanda, her tagam we gapjyk üçin mümkinçilikler bar. , Öne ýokarky segmentdäki enjamlar näçe salkyn bolsa-da, olary islendik ýagdaýda alyp bilmejekdigiňize doly düşünýärin.
Bütin makalany okaň