Hereket – saglygyň gözbaşy

1 aý ozal 41
Hereket – saglygyň gözbaşy

Her  bir  ynsan, ýaşyna  garamazdan, hereketde bolmalydyr. Hereketliligiň adam bedeniniň taplanmagynda, berkemeginde ähmiýeti uludyr. Bu hereketler dürli maşklary, pyýada ýöremek, suwda ýüzmek, ylgamak, tigir sürmek, gimnastika, aerobika bilen meşgullanmak ýaly görnüşleri öz içine alýar.

Gündelik hereketde bolmak sagdynlygy, işe ukuplylygy, adamyň immunitetini berkidýär. Ýokarda agzalan dürli görnüşdäki hereketleriň  hersiniň öz aýratyn täsiri bardyr. Tigir sürmeklik dem alyş agzalarynyň işini, gan aýlanyşy kadalaşdyrýar hem-de tutuş bedeniň, aýak myşsalarynyň işjeňligini ýokarlandyrýar. Pyýada ýöremek beden we ruhy sagdynlyk üçin iň ýakymly we peýdaly maşkdyr.

Continue reading Hereket – saglygyň gözbaşy at InAshgabat.

Bütin makalany okaň