HALKARA TÄJIRÇILIK ARBITRAŽY: HALKARA HUKUGYNYŇ MÖHÜM PUDAGY

2 месяцев назад 25
 HALKARA HUKUGYNYŇ MÖHÜM PUDAGY

Häzirki wagtda halkara gatnaşyklarynyň we bazar gatnaşyklarynyň işini pugtalandyrmakda ykdysady gatnaşyklar döwletleriň arasynda we halkara hukugynyň beýleki subýektleriniň arasynda aýratyn orny eýeleýär. Ykdysadyýetiň global derejede çalt ösýän şertlerinde ykdysady meselleri bilen baglanyşykly jedelleri çözmekde halkara täjirçilik arbitražynyň ähmiýeti barha artýar we halkara hukugynyň wajyp pudagy bolmagynda galýar.

Arbitaž barada aýdylanda onuň uzak taryhy bolup, ol hemişe dürli görnüşdäki jedeller bilen jedelleşýän taraplaryň şertnamalar esasynda çözmegiň mehanizmi bolup durýar. Halkara täjirçilik arbitražy häzirki zaman halkara hususy hukugynyň iň möhüm institutlarynyň biri bolup, bu pudak hukuk işinde  täze bir institut bolman eýsem, treteý söwda kazyýetleri gadymy döwürlerden bäri hem meşhurdyr.

Continue reading HALKARA TÄJIRÇILIK ARBITRAŽY: HALKARA HUKUGYNYŇ MÖHÜM PUDAGY at InAshgabat.

Читать всю статью