Görüş bilen baglanşykly alamatlar

2 месяцев назад 23
Görüş bilen baglanşykly alamatlar

B12 witamini, ganyň emele gelmegi we nerw ulgamynyň işlemegi ýaly bedendäki birnäçe biologiki proseslere möhüm gatnaşyjydyr. Gözleriň aklarynyň sarylygy, bu gematopoezde B12 witamininiň möhüm roly, ýagny gyzyl gan öýjükleriniň gatnaşmagy bilen baglanşyklydyr. B12 ýetmezçiligi, gyzyl süňk ýiliginde bu öýjükleriň emele gelmeginiň bozulmagyna we gandaky sanynyň azalmagyna hem sebäp bolýar. Mundan başga-da, Angliýanyň Milli saglyk gullugynyň hünärmenleri B12 ýetmezçiliginde gyzyl gan öýjükleriniň ýok edilmegi sebäpli derä, gyjyndyrmalara we gözleriň ak reňkine köp mukdarda pigment bilirubiniň gana çykýandygyny tassykladylar.

Continue reading Görüş bilen baglanşykly alamatlar at InAshgabat.

Читать всю статью