«Döwlet emlägini ynançly dolandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

1 hepde ozal 9
«Döwlet emlägini ynançly dolandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

«Döwlet emlägini ynançly dolandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny döwlet emlägini ynançly dolandyrmagyň maksatlaryny, usullaryny we tertibini belleýär hem-de döwlet emläginiň ynançly dolandyrylmagy amala aşyrylanda eýeçiligiň eýesiniň we ynançly dolandyryjynyň arasyndaky ýüze çykýan hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

Bu Kanun «Türkmenistan» gazetiniň 16-njy noýabryndaky sanynda dolulygyna çap edildi.

Continue reading «Döwlet emlägini ynançly dolandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi at InAshgabat.

Bütin makalany okaň