Bütindünýä ösüşi barada maglumat güni

1 aý ozal 28
Bütindünýä ösüşi barada maglumat güni

Her ýylyň 24-nji oktýabrynda dünýä ýüzünde bellenilip geçilýän Bütindünýä ösüşi barada maglumat güni 1972-nji ýylyň 19-njy dekabrynda Birleşen Milletler guramasynyň Baş Assambleýasynyň XXVII sessiýasynda 3038 belgili rezolýusiýasyna laýyklykda döredildi.

Bütindünýä ösüşi barada maglumat gününi bellemek teklibini 1972-nji ýylyň 17-nji maýynda BMG-niň söwda we ösüş boýunça Maslahaty mundan beýläk maglumatlary ýaýratmak, söwda we ösüş meselelerine degişlilikde jemgyýetçilik pikirini mobilizlemek boýunça çäreleri geçirmek üçin hödürledi.

Mejlis bu günüň senesini BMG-niň işinde ösüşiň esasy ornuny bellemek üçin guramanyň döredilen güni, ýagny 24-nji oktýabra gabat gelmeli diýen karara geldi.

Continue reading Bütindünýä ösüşi barada maglumat güni at InAshgabat.

Bütin makalany okaň