Azat Gurbanow şekeri oty we stewiozidler barada açyk sapak geçdi

2 hepde ozal 37
Azat Gurbanow şekeri oty we stewiozidler barada açyk sapak geçdi

Aşgabat şäherinde ýerleşýän S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen Oba-hojalyk üniwersitetinde oba-hojalyk bilen meşgullanýan telekeçileriň gatnaşmagynda geçirilen pikir alyşma maslahatynda agronomýanyň dürli ugurly boýunça tejribeli bilermen Azat Gurbanow şeker oty diýip tanalýan Stevia ösümligi barada giňişleýin gürrüň berdi.

Bu ösümligiň peýdalary, ýetirliş şertleri, senagaty we söwdasy barada şekilli hem-de statistikalar arkaly diňleýjilere ýetirildi.

  • Stewiýa süýjiniň hakyky ýerini tutýar, ganda süýjiň derejesini kada getirmekde (diabetde), Holesteriniň mukdaryny peseltmekde ulanylýar. Bagyrdaky gany we öt haltany oňat işledýär.

Continue reading Azat Gurbanow şekeri oty we stewiozidler barada açyk sapak geçdi at InAshgabat.

Bütin makalany okaň