Aşgabatda ýapon keramikasynyň sergisi açyldy

2 месяцев назад 13
Aşgabatda ýapon keramikasynyň sergisi açyldy

Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýinde, Ýaponiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy bilen hyzmatdaşlykda ýapon keramikasynyň sergisi öz işine başlady. Bu sergi mart aýynyň 28-ne çenli öz işini dowam eder.

Ýaponiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň wekilleri we guramaçylar, sergä köp sanly myhmanlaryň gelmeklerine garaşýarlar. Bu sergi Ýaponiýanyň taryhy, medeniýeti we sungaty bilen gyzyklanýanlar üçin we bu ugurda täze bilim almaklyk isleýänler üçin giň mümkinçilikdigini belleýärler. Sergi dört bölüme bölünýär – “Ýakisimäniň gelip çykyşy”, “Çaý dabarasy we Ýakisimä”, “Ýapon aşhanasy we Ýakisimä” we “Ýakisimä sungat obýektleri”.

Continue reading Aşgabatda ýapon keramikasynyň sergisi açyldy at InAshgabat.

Читать всю статью