“Apple” -de bir mesele bar - dükanlarda täze “iPhone” ýok

1 aý ozal 47

“Apple”, “iPhone 13” maşgalasynyň iň täze smartfonlary üçin sargytlary ýerine ýetirmekde uly kynçylyklary başdan geçirýär. Dükanlarda premium modeller ýeterlik däl we eltip bermek üçin birnäçe gün gerek.


“IPhone” smartfonlarynyň indiki nesliniň ilkinji çykyşy uly gyzyklanma döredýär we häzirki görnüşi hem öňki “Apple” smartfonlarynyň çykyşyndan tapawudy ýok.


Dürli ýurtlardaky müşderiler birnäçe hepde öň hödürlenen täze modelleri satyn almakda uly kynçylyk çekýärler.


Bular, elbetde, çip öndürmek bazaryndaky kynçylyklaryň netijesidir. Komponent üpjün edijiler eltip bermek böleklerinde elmydama gijä galýarlar. Bu, şu ýyl satyjylaryň başda meýilleşdirilişinden has az 10 million birlik “iPhone 13” smartfonyny almagyna sebäp bolup biler.

Bütin makalany okaň