2022-nji ýyl «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrlar

1 hepde ozal 39
2022-nji ýyl «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrlar

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde maslahat geçirildi. Geçirilen maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Mejlisiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri çykyş etdiler.

Mejlisde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy Akjemal Durdyýewa çykyş edip 2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrymak baradaky teklibiň halkymyz tarapyndan giňden goldaw tapandygyny belläp geçdi.

Continue reading 2022-nji ýyl «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrlar at InAshgabat.

Bütin makalany okaň